A Newell Brands használati feltételei

EMEA régió: v21.2 – 2021. szept.

MEGJEGYZÉS: Ez az információ kizárólag a Szolgáltató részére a DMCA vagy más vonatkozó jogszabály(ok) szerinti állítólagos jogsértésről szóló értesítések továbbítására szolgál. A fent ismertetett folyamat alapján, illetve a fent megjelölt e-mail-címen keresztül nem áll módunkban más jellegű kérésekre választ adni. Az ezen az oldalon található információk nem értelmezhetők jogi tanácsként.

KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN EZEKET A HASZNÁLATI FELTÉTELEKET, MIELŐTT EZEN WEBHELY BÁRMELY OLDALÁT HASZNÁLNÁ VAGY FELKERESNÉ. Jelen webhely használatával vagy felkeresésével Ön kinyilvánítja, hogy tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakban ismertetett használati feltételeket. Ennek a webhelynek a tulajdonosa a Newell Brands Inc., valamint leányvállalatai és társvállalatai (együttesen „Newell Brands”, „mi” vagy „minket”) és ők üzemeltetik. Ha nem ért egyet a jelen használati feltételekkel, kérjük, ne használja ezt a webhelyet. A Newell Brands a jelen bejegyzés frissítésével bármikor szabadon felülvizsgálhatja ezeket a használati feltételeket, és az ilyen változtatások után, az Ön által történő használat a megváltozott feltételek elfogadását jelenti az Ön részéről. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze ezen használati feltételek esetleges módosításait. A jelen webhellyel vagy annak működésével kapcsolatos kérdéseivel a jelen használati feltételek végén található kapcsolattartási pontokhoz fordulhat.

A webhely megtekintésével és használatával kapcsolatban, Ön jogosult ideiglenesen letölteni az ezen a webhelyen közzétett anyagok egy példányát egyetlen számítógépre, kizárólag személyes, nem kereskedelmi használatra. Ha a jelen webhelyen más pontban kifejezetten másként nem jelezzük, a jelen webhely tartalmának további terjesztése, továbbadása, újraközlése vagy kereskedelmi felhasználása kifejezetten tilos a Newell Brands és bármely olyan szerzői jogtulajdonos írásbeli hozzájárulása nélkül, amelytől licencet kaptunk. Az ilyen engedély kérése iránti kérelmet a copyright@newellco.com címre vagy az alább megadott elérhetőségre kell küldeni. Minden, itt kifejezetten nem biztosított, jogot fenntartunk. Bármely információ, tartalom vagy kép ezen webhelyről történő letöltése nem jelenti az ilyen információk, tartalom vagy képek tulajdonjogának, vagy az ezekre vonatkozó bármely jogok Önre történő átruházását, és az ilyen információk, tartalmak vagy képek kizárólag a jelen használati feltételeknek megfelelően használhatók fel. A Newell Brands írásos engedélye nélkül Ön nem másolhatja és nem archiválhatja a jelen webhely egyetlen részét, vagy a jelen webhelyen található egyetlen anyagot sem, egyetlen szerveren vagy számítógépen sem.

Tartalom és hiperlinkek

A vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékig, a jelen webhely harmadik felek webhelyeire mutató hiperlinkeket tartalmazhat, és ezen webhelyekért kizárólag az ilyen független harmadik felek felelősek, továbbá Ön ezeket kizárólag saját kockázatára használja. A Newell Brands nem rendelkezik befolyással az ilyen harmadik fél webhelyek tartalma vagy szabályzatai felett, továbbá nem vagyunk felelősek (és semmiféle körülmények között nem vállalunk felelősséget) a jelen webhelyre hiperlinkelt webhelyek tartalmáért, pontosságáért vagy megbízhatóságáért. Azok, akik úgy döntenek, hogy megtekintik a jelen webhelyen található információkat (beleértve a hiperlinkeken keresztül szerzett információkat is), kizárólagos felelősséggel tartoznak azért, hogy az ilyen információk megfeleljenek bármely vonatkozó jogszabálynak.

Felhasználói tartalom

A Newell Brands örömmel veszi ügyfelei véleményét; azonban nem fogadunk el és nem veszünk figyelembe semmiféle kreatív ötletet, javaslatot vagy egyéb, termékekhez, szolgáltatásokhoz vagy marketinghez kapcsolódó egyéb anyagot, kivéve, ha arra a fentiek benyújtására vonatkozó, a jelen webhelyen máshol ismertetett eljárásoknak megfelelően kerül sor. Kérjük, a említett eljárásoktól eltérő módon, ne küldjön számunkra eredeti kreatív anyagokat, például termékötleteket vagy javaslatokat. Bármi, amit Ön a jelen webhelyen keresztül közöl velünk vagy felajánl számunkra („Kommunikáció”), beleértve a Newell Brands részére küldött e-maileket, vagy a webhely interaktív részein közzétett bejegyzéseket, az a Newell Brands tulajdonának minősül és a továbbiakban is az marad. Ha Ön ilyen Kommunikációt küld számunkra, akkor azt NEM BIZALMAS ALAPON bocsátja rendelkezésünkre, és mi nem leszünk kötelesek az ilyen információkat titokban tartani, az ilyen információk felhasználásától tartózkodni, vagy az ilyen Kommunikáció átvételéért vagy felhasználásáért Önnek díjazást fizetni. A Newell Brands bármilyen célra szabadon felhasználhatja az ilyen Kommunikációt, beleértve többek között az ilyen Kommunikáció közzétételét, valamint az annak felhasználásával történő termékfejlesztést, -gyártást és -marketinget. Amennyiben ilyen Kommunikációt feltölt a jelen webhelyre, vagy átadja azt a Newell Brands részére – ha Ön azzal kapcsolatban rendelkezik valamilyen joggal –, Ön ezennel díjmentesen biztosítja a Newell Brands számára a korlátlan, örökös jogot az ilyen Kommunikáció bármilyen célból és bármilyen adathordozón történő újrafelhasználására, további terjesztésére, módosítására és az azon alapuló származékos művek létrehozására, továbbá Ön szavatolja, hogy a feltöltött Kommunikáció vonatkozásában minden „személyhez fűződő jogról” lemondott. Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben, ha Ön a jelen webhelyen keresztül, e-mailben vagy a jelen webhelyen más pontban ismertetett eljárásoktól eltérő módon küldi el számunkra a Kommunikációt, Ön ezennel FELMENTI a Newell Brands-et a Kommunikációk felhasználásával, módosításával, értékesítésével vagy nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos bármilyen jogi elmélet alapján fennálló felelősség alól.

Interaktív területek és az elfogadható magatartásra vonatkozó kódex

A Newell Brands általában nem szűri, nem cenzúrázza, nem szerkeszti, és nem szabályozza a harmadik felek által, a jelen webhelyen közölt információkat és tartalmakat, beleértve az interaktív területeken közölt információkat, továbbá nem támogatjuk és nem vagyunk felelősek (és semmiféle körülmények között nem vállalunk felelősséget) az ilyen információk és tartalmakon belüli tartalom, azok pontossága vagy megbízhatósága tekintetében.

Amikor részt vesz a jelen webhely interaktív részein zajló tevékenységben, Ön azzal kijelenti, hogy megfelelő jogosultsággal és felhatalmazással rendelkezik az Ön által feltöltött vagy közzétett információk vagy tartalom felhasználására, továbbá vállalja, hogy betartja az alábbi, elfogadható magatartásra vonatkozó kódexben foglaltakat:

  1. Nem tölt fel és más módon sem biztosít jogsértő, rágalmazó, obszcén, pornográf, fenyegető, sértő, jogellenes, vagy más módon nem helyénvalónak minősülő tartalmat.

  2. Nem tölt fel vírusokat vagy káros összetevőket.

  3. Nem használja fel a webhelyet semmiféle törvénytelen cél elősegítésére, vagy bármely fél jogainak megsértésére.

  4. Nem tölt fel és más módon sem közöl kereskedelmi célú tartalmat, illetve nem kísérel meg pénzt kérni, illetve árukra és szolgáltatásokra vonatkozó hirdetést közzétenni.

A Newell Brands segítséget nyújt a bűnüldöző szervek tisztviselőinek a jogellenes tevékenységek vagy a jelen használati feltételek megsértésének kivizsgálásában.

Termékek, szolgáltatások és szoftverek

A szoftverek jelen webhelyről történő letöltése révén Ön nem szerez jogcímet az ilyen szoftverekre vonatkozóan, beleértve a szoftverekbe beépített vagy azokkal kapcsolatos fájlokat, adatokat és képeket is. Az ilyen szoftvereket kizárólag a szoftverhez mellékelt, vagy az ilyen szoftver letöltésekor megjelenített licencmegállapodással összhangban használhatja fel. A jelen webhelyen elérhető szoftverek szerzői joga a Newell Brands-et vagy annak tulajdonosát illeti meg. A szoftver nem másolható, nem terjeszthető tovább, illetve nem helyezhető el semmiféle szerveren további terjesztés céljából. Ön a szoftvert nem adhatja el, nem módosíthatja, nem dekompilálhatja, nem szedheti szét és más módon sem fejtheti vissza.

Egy termék, szolgáltatás vagy kiadvány leírása, vagy a jelen webhelyen arra történő hivatkozás (beleértve a hiperlinken keresztül elérhető leírást vagy hivatkozást) nem jelenti azt, hogy a Newell Brands jóváhagyja az adott terméket, szolgáltatást vagy kiadványt. A jelen webhelyen keresztül kínált termékekre és szoftverekre az adott termékhez vagy szoftverhez kapcsolódó írásos licenc vagy garancia érvényes, ha van ilyen.

A szerzői jogok megsértésével kapcsolatos igények benyújtására szolgáló értesítés és eljárás

Tekintse meg a szerzői jogok megsértésével kapcsolatos igények kezelésére szolgáló eljárásunkat.

Kijelentések és garanciák kizárása

A jelen webhelyen található oldalak technikai pontatlanságokat, elavult információkat és nyomdahibákat tartalmazhatnak. A vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékig, A JELEN WEBHELYET ANNAK „AKTUÁLIS ÁLLAPOTÁBAN” BOCSÁTJUK RENDELKEZÉSRE. A NEWELL BRANDS NEM VÁLLAL SEM KIFEJEZETT, SEM HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT – BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁRA VAGY AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VONATKOZÓ GARANCIÁT –, TOVÁBBÁ SEMMIFÉLE MÓDON NEM GARANTÁLJA A JELEN WEBHELY ÚTJÁN ÁTADOTT, KAPOTT, VÁSÁROLT VAGY MÁS MÓDON ELÉRHETŐVÉ TETT VAGY MEGSZERZETT INFORMÁCIÓK, TARTALMAK, ÁRUK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGÉT, ADATTARTALMÁT, MŰVÉSZI ÉRTÉKÉT VAGY JOGSZERŰSÉGÉT. NEM GARANTÁLJUK, HOGY A JELEN WEBHELY HIBAMENTES LESZ, VAGY HOGY A HIBÁK KIJAVÍTÁSRA KERÜLNEK. EGYES ESETEKBEN, AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK NEM ENGEDÉLYEZIK A HALLGATÓLAGOS GARANCIA KIZÁRÁSÁT, EZÉRT ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KIZÁRÁS ÖNRE NEM VONATKOZIK.

A Newell Brands nem tesz szavatossági nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a jelen webhely mentes a hibáktól, vírusoktól vagy egyéb ártalmas összetevőktől. Nem vagyunk felelősek semmiféle kárért vagy veszteségért, amely a jelen webhely vagy a Newell Brands számítógépes rendszereinek feltöréséből vagy az azokba való bejutásból eredhet. KIZÁRÓLAG ÖN FELELŐS A JELEN WEBHELLYEL KAPCSOLATBAN HASZNÁLT ADATOK ÉS/VAGY BERENDEZÉSEK MEGFELELŐ VÉDELMÉÉRT ÉS BIZTONSÁGI MENTÉSÉÉRT, TOVÁBBÁ VÁLLALJA, HOGY MENTESÍTI A NEWELL BRANDS VÁLLALATOKAT A JELEN WEBHELY HASZNÁLATA ALAPJÁN FELMERÜLT VALAMENNYI IGÉNY ALÓL, ÉS NEM INDÍT PERT ELLENÜNK EZEK MIATT, BELEÉRTVE A JELEN WEBHELYRŐL SZÁRMAZÓ ANYAGOK VAGY TARTALOM HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ ADATVESZTÉS, MUNKAVÉGZÉSBŐL EREDŐ KÉSEDELEM VAGY ELVESZTETT NYERESÉG MIATTI IGÉNYEKET.

A felelősség korlátozása

AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT MÉRTÉKBEN, A NEWELL BRANDS SEMMIFÉLE KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT – BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS – NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE SEMMILYEN KÜLÖNLEGES, VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT VAGY ELVESZTETT NYERESÉGÉRT, AMELY A JELEN WEBHELYEN LÉVŐ TARTALOM VAGY ANYAGOK TERJESZTÉSÉBŐL, HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLTÁRA VALÓ ALKALMATLANSÁGBÓL ERED, MÉG AKKOR SEM, HA TÁJÉKOZTATTAK MINKET AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL. EGYES ESETEKBEN, AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK NEM ENGEDÉLYEZIK A FELELŐSSÉG, ILLETVE A VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK KORLÁTOZÁSÁT VAGY KIZÁRÁSÁT, EZÉRT ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KIZÁRÁS ÖNRE NEM VONATKOZIK. A NEWELL BRANDS ÖN FELÉ FENNÁLLÓ TELJES FELELŐSSÉGE AZ ÖSSZES KÁRÉRT, VESZTESÉGÉRT ÉS KERESETI OKÉRT (LEGYEN AZ AKÁR SZERZŐDÉSBŐL EREDŐ, AKÁR SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI, AKÁR EGYÉB JELLEGŰ) SEMMI ESETRE SEM HALADJA MEG AZ ÖN ÁLTAL, A WEBHELY ELÉRÉSÉÉRT FIZETETT ÖSSZEGET, HA VAN ILYEN.

Jogválasztás

Eltérő rendelkezés hiányában, a jelen webhelyen található anyagok és tartalom bemutatása kizárólag a termékeknek és szolgáltatásoknak az Egyesült Királyságban vagy az Európai Unióban történő népszerűsítését szolgálja. A jelen webhelyen közzétett információk hivatkozásokat tartalmazhatnak olyan termékekre, programokra és szolgáltatásokra, amelyeket az Ön országában vagy régiójában nem jelentettek be vagy ott nem elérhetők. A vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékig, nem teszünk nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a jelen webhelyen hivatkozott információk, termékek, programok vagy szolgáltatások jogszerűek, elérhetőek vagy megfelelőek az Ön országában vagy régiójában. A jelen használati feltételekre annak az országnak a jogszabályai vonatkoznak, és azok szerint kell értelmezni, ahol a webhely tartományneve be van jegyezve („az Ország”), annak nemzetközi magánjogi (kollíziós) normáinak figyelembe vétele nélkül.

Joghatóság

Ön és a Newell Brands visszavonhatatlanul hozzájárul az Országban található bíróságok kizárólagos joghatóságához a jelen használati feltételekből vagy azok tárgyából eredő, vagy azokhoz kapcsolódó bármely peres eljárás kapcsán. Ön és a Newell Brands az ilyen perek során lemondanak minden olyan kifogásról, amely a személyes joghatóság hiányán, a lakóhelyen, a nem megfelelő helyszínen vagy a nem megfelelő fórumon alapul.

Jogviták

KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A SZAKASZT, MERT ENNEK ALAPJÁN ÖN KÖTELES VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGHOZ FORDULNI AZ ESETLEGES JOGVITÁK FELMERÜLÉSE ESETÉN, TOVÁBBÁ KORLÁTOZZA ANNAK MÓDJÁT, AHOGYAN JOGORVOSLATOT KÉRHET. Bármilyen jogvitát vagy igényt, amely bármilyen módon a jelen felhasználási feltételekkel, a jelen webhellyel vagy a jelen webhely útján vagy azon keresztül értékesített vagy terjesztett bármely termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos, kötelező erejű választottbírósági eljárás útján kell megoldani, nem pedig bírósági úton, azzal a kivétellel, hogy Ön érvényesíthet bizonyos igényeket a kis értékű polgári jogi ügyek bíróságán, ha követelései ilyen jellegűek.

Védjegyek és szerzői jogok

A jelen webhelyen semmi sem értelmezhető úgy, hogy a Newell Brands vagy bármely harmadik fél szellemi tulajdonhoz fűződő joga alapján bármilyen licencet biztosítana, beleértve a védjegy vagy szerzői jog jellegű jogokat, akár kizárás útján, akár hallgatólagosan, akár más módon. Minden védjegy és kereskedelmi név az adott tulajdonos tulajdonát képezi.

Hacsak másként nem jelezzük, a Newell Brands és/vagy leányvállalatai a jelen webhelyen található összes védjegy és szolgáltatási védjegy tulajdonosának minősülnek, függetlenül attól, hogy azokat bejegyezték-e vagy sem. Minden bejegyzett védjegy az Amerikai Egyesült Államokban (vagy más megfelelő országokban) van bejegyezve.

Értékpapírok és befektetés

A jelen webhely, és a jelen dokumentumban található vagy hivatkozott információk nem minősülnek értékpapír vásárlására vagy eladására vonatkozó ajánlatnak vagy ajánlatkérésnek.

Ez a webhely információkat és sajtóközleményeket tartalmazhat a Newell Brands-re vonatkozóan, és a Newell Brands részéről. Bár az általunk összeállított információkat az összeállításának időpontjában pontosnak véljük, elhárítunk minden arra vonatkozó feladatot vagy kötelezettséget, hogy ezeket az információkat frissítsük vagy a mások által összeállított információk pontosságát ellenőrizzük. A jelen webhelyen található bármely állítás, amely nem történelmi tény, beleértve többek között a terveket, előrejelzéseket, célkitűzéseket, célokat, stratégiákat, jövőbeli eseményeket vagy teljesítményt, és az annak alapjául szolgáló feltételezéseket, előretekintő állításoknak minősülnek az 1933. évi értékpapírtörvény, az 1934. évi értékpapír-tőzsdei törvény és az 1995. évi zártkörű értékpapír perek reformtörvénye szabályai szerint. Az ilyen állítások, a kapcsolódó szándéknak megfelelően, beleillenek az előretekintő információk „biztonságos kikötőnek” minősülő körébe, és lényeges kockázati tényezőknek vannak kitéve, amelyeket ezen a helyen közölhetünk, illetve adott esetben eltekinthetünk azok közlésétől. Azon kijelentések vagy kifejezések, amelyek olyan szavakat használnak, mint „hisz”, „várakozása szerint”, „tervez”, „lehet”, „remél”, „talán”, „fog”, „várakozása szerint”, „becslések”, „jóslatok” „szolgál”, „potenciális” és hasonló kifejezések, általában előretekintő állításokat jeleznek, azonban ezek hiánya nem jelenti azt, hogy egy állítás nem előretekintő. A jelen dokumentumban foglalt előretekintő állítások kockázatokat és bizonytalanságokat hordoznak, beleértve többek között az általános gazdasági és devizaviszonyokat, a Newell Brands vállalkozására és iparágára jellemző különféle feltételeket, piaci keresletet, versenytényezőket, kínálati korlátokat, technológiai tényezőket, kormányzati és szabályozási intézkedéseket, a Newell Brands számviteli politikáit, jövőbeli trendjeit és egyéb kockázatokat, amelyeket a Newell Brands értékpapír- és tőzsdefelügyeletnek benyújtott dokumentumai részleteznek.

Részleges érvénytelenség

Ha a jelen használati feltételek bármely rendelkezése jogellenesnek, semmisnek vagy bármilyen okból végrehajthatatlannak minősül, akkor az adott rendelkezést a fennmaradó használati feltételektől elválaszthatónak kell tekinteni, és az nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát.

Adatvédelem

Kérjük, tekintse meg Adatvédelmi szabályzatunkban a személyes adatok jelen webhelyen történő gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatos információkat.

Általános rendelkezések

A jelen használati feltételek képezik a jelen webhely használatával kapcsolatos teljes megállapodást, és elsőbbséget élveznek minden korábbi vagy egyidejű, ellentmondó vagy további kommunikációval szemben.

Az információkhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok módosítása vagy megváltoztatása, illetve a jelen webhely elérhetőségébe vagy hozzáférésébe való bármilyen beavatkozás szigorúan tilos. A Newell Brands fenntart minden rendelkezésére álló törvényes jogot és jogorvoslati lehetőséget, és ez a felelősségkizárás semmilyen módon nem tekinthető a Newell Brands egyéb jogai korlátozásának vagy azokról való lemondásának.

A webhely bizonyos területei vagy oldalai további, illetve eltérő feltételeket tartalmazhatnak a webhely használatával kapcsolatban. Az ilyen feltételek és a jelen használati feltételek közötti ellentmondás esetén, az említett konkrét feltételek az irányadók.

Eltérő nyilatkozat hiányában, a jelen webhelyen található összes anyag © 2021 Newell Brands Inc. tulajdonát képezi.

A jelen webhelyen található anyagok akár több USA szabadalom hatálya alá is eshetnek, amelyek használata az Applied Interact LLC licence alapján történik: Ezek hivatkozási számai: 5,128,752, 5,227,874, 5,249,044, 5,283,734, 5,508,731

Minden jog fenntartva.

Elérhetőségi adatok:

A jelen használati feltételekkel kapcsolatos kérdéseket a következő címre küldheti el:

E-Business TeamNewell Brands Inc.
6655 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, GA 30328
ebusiness@newellco.com

A termékeinkkel kapcsolatos kérdéseket ne erre a címre küldje, mert itt azokra nem válaszolunk.

Szerzői jogok megsértésével kapcsolatos igények kezelésére szolgáló eljárás

A Newell Brands Inc. és társvállalatai tiszteletben tartják mások szellemi tulajdonát. Ha úgy gondolja, hogy a jelen webhelyen, vagy a jelen szolgáltatáson keresztül elérhető valamely anyag sérti az Ön egy, vagy akár több szerzői joggal védett művét, kérheti a Szolgáltatótól az állítólagos jogsértő anyag eltávolítását olyan módon, hogy értesítést küld az állítólagos jogsértésről („Értesítés”) az általunk kijelölt Szerzői jogi megbízottunknak az 1998. évi Digitális milleneumi szerzői jogi törvény (Digital Millennium Copyright Act, „DMCA”) vagy más vonatkozó jogszabályok(ok) alapján.

Az értesítést a következő kijelölt megbízotthoz kell benyújtani:

Szolgáltató(k): Newell Brands Inc.

Az állított jogsértésről szóló értesítés fogadására kijelölt megbízott neve: A kijelölt megbízottként eljáró, vállalati jogtanácsos teljes címe, ahová az értesítést küldeni kell: 6655 Peachtree Dunwoody Road, Atlanta, GA 30328

A kijelölt ügynök telefonszáma: (770) 418-7000

A kijelölt ügynök faxszáma: (770) 677-8000

A kijelölt ügynök e-mail-címe: copyright@newellco.com

Az érvényesség érdekében, az Értesítésnek írásbeli közlésnek kell lennie, amely tartalmazza a következőket:

1. Az állítólagos jogsértéssel érintett, kizárólagos jogtulajdonos nevében eljárni jogosult személy fizikai vagy elektronikus aláírása; 2. Az állítólagos jogsértéssel érintett, szerzői jogi védelem alatt álló mű azonosítása, vagy ha egyetlen online webhelyen több szerzői jog által védett műre vonatkozik egyetlen bejelentés, az adott webhelyen található ilyen művek reprezentatív listája; 3. Az állítólagosan jogsértő, vagy a jogsértő tevékenységgel érintett anyag azonosítása, amelyet el kell távolítani vagy elérhetetlenné kell tenni, továbbá megfelelő részletezettségű információk ahhoz, hogy a szolgáltató megtalálja az anyagot; 4. Megfelelő részletezettségű információk ahhoz, hogy a szolgáltató kapcsolatba léphessen a panaszos féllel, például cím, telefonszám és – ha rendelkezésre áll – elektronikus levélcím, amelyen a panaszos féllel kapcsolatba lehet lépni; 5. Nyilatkozat arról, hogy a panaszos fél jóhiszeműen úgy véli, hogy az anyagnak a kifogásolt módon történő felhasználását a szerzői jog tulajdonosa, képviselője vagy a jogszabály nem engedélyezi; 6. Nyilatkozat arról, hogy az értesítésben szereplő információk pontosak, és – hamis tanúzás terhe mellett – hogy a panaszos fél jogosult eljárni az állítás szerint megsértett kizárólagos jog tulajdonosa nevében.

Érvényes értesítés kézhezvételét követően, a Szolgáltató haladéktalanul eltávolítja vagy elérhetetlenné teszi az állítás szerint jogsértő anyagot, továbbítja az értesítést az állítólagos jogsértő felé, és megteszi az indokolt lépéseket annak érdekében, hogy értesítse az állítólagos jogsértőt arról, hogy eltávolította vagy elérhetetlenné tette az anyagot. A Szolgáltató a hozzá benyújtott valamennyi érvényes ellenértesítésnek eleget tesz a DMCA vagy más vonatkozó jogszabály(ok) értelmében.

FIGYELMEZTETJÜK, HOGY HA SZÁNDÉKOSAN HAMISAN ÁLLÍTJA AZT, HOGY AZ ANYAG JOGSÉRTŐ, ANNAK KÖVETKEZTÉBEN POLGÁRI JOGI SZANKCIÓK, POLGÁRI PERES ELJÁRÁS ÉS/VAGY BÜNTETŐELJÁRÁS KEZDEMÉYNEZHETŐ ÖN ELLEN HAMIS TANÚZÁS MIATT.